Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

แจ้งชำระเงิน

วิธีแจ้งโอนเงินผ่านแอป LINE ง่าย ๆ เพียง 2 ขั้นตอน

  1. Add line ID: @manacenter
  2. อัพโหลดรูปสลิปโอนเงิน หรือแจ้งยอดโอน + วันเวลาที่โอน

ในการสั่งซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ Mana Collagen Thailand ของเราท่านสามารถเลือกการชำระเงินได้ด้วยการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทาง แต่หากท่านชำระเงินในรูปแบบโอนเงิน ท่านจะต้องแจ้งสลิปโอนเงินให้เราทราบทุกครั้ง ด้วยเหตุผลที่ทางเราไม่ทราบว่ายอดโอนเป็นของใครบ้าง

รถเข็นของคุณ